Kandidáti

Kandidáti Volby pro město - nezávislí kandidáti pro komunální volby 2018 na Praze 3

MUDr. Miroslav Procházka

Vážení spoluobčané městské části Praha 3, Žižkované i Vinohraďáci. Přiblížil se termín komunálních voleb. A tak mi dovolte, abych vám přiblížil, proč opětně kandiduji.

Více

Ing. Gabriela Nováková

Programovou prioritou Volby pro město je vyrovnaný rozpočet, tak aby nedocházelo k zadlužení obce tím, že na běžné výdaje obce

Více

MUDr. Anna Jungwirthová

Dobrý den, srdečně zdravím obyvatele Žižkova a přemýšlím o tom, kolik náhodných událostí, setkání, životních příběhů a nečekaných situací ovlivňuje naše rozhodování a směřování v životě.

Více

Josef Veselák

Na Žižkově žiji od roku 1967. V začátcích jsem pracoval 21 let jako vedoucí dopravního oddělení pro vodohospodářskou organizaci Středočeského kraje . Po roce 1989 jsem se rozhodl pro podnikání jako OSVČ v autoopravárenství.

Více

Josef Skalník

Jako člen neziskové Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, která patří do skupiny zdravotně postižených občanů, mám zájem o zapojování těchto občanů v co největší míře do běžného života se všemi právy a tím pomáhat při zajišťování jejich důstojných sociálních podmínek.

Více

Volba pro město

Volba pro město je tradiční liberální celorepubliková politická strana, která nabízí prostor nezávislým osobnostem z regionů, kteří nejsou organizování v tradičních stranách či hnutích. Na Praze 3 působíme od roku 2005, tudíž pro Vás kandidujeme již ve čtvrtém volebním období. Ctíme náš volební slib, který jasně říká, že zvolený zastupitel je zaměstnancem občanů a na prvním místě musí hájit jejich zájmy. Proto budeme usilovat o každý Váš hlas. Usilujeme o stabilní a otevřený úřad, striktně rozdělíme výkon státní správy od výkonu samosprávy. Členové našeho TÝMU jsou lokálními patrioty, známými osobnostmi, které působí v ordinacích, školách, školkách, úřadech, ale i v soukromé sféře přímo na Žižkově nebo na Vinohradech. Jsou to lidé, kteří znají problémy každodenního života nás všech. Máme kvalitní program, dokonale známe prostředí a máme sílu věnovat se veřejným věcem tak, aby se za nás naše děti v budoucnosti nemusely stydět. Zásadním bodem našeho volebního programu Deset bodů pro Trojku. Od našich kandidátů lékařů víme, co trápí naše seniory a co nutně potřebují ze strany radnice k uspokojování svých každodenních potřeb. Proto kolega MUDr. Procházka přišel v minulém volebním období s revolučním návrhem zřídit institut Ombudsmana pro seniory, který by se zabýval problematikou právní a sociální poradny, což se opravdu podařilo a díky profesionálnímu přístupu sociálního odboru, celý projekt velmi dobře funguje! V tomto projektu hodláme pokračovat a rozšiřovat služby Ombudsmana. I nadále budeme prosazovat veškerá opatření, vedoucí k zabezpečení větší bezpečnosti našich občanů, například další instalací moderních bezpečnostních prvků do našich ulic, před školy a školky, pošty a zdravotnická zařízení. Podporu bude mít samozřejmě i naše Městská policie, která se znalostí místního prostředí úspěšně pomáhá snížení kriminality v naší městské části. V žádném případě nezapomínáme na mladé rodiny s malými dětmi. Zde připravujeme řešení pro umísťování do zařízení pro děti do tří let věku a součástí je i rozšíření možnosti volnočasových aktivit dětí včetně sportovního vyžití na hřištích, která by měla být u každé základní školy, případně vybudovat další nová multifunkční veřejná hřiště, která by spravovala městská část. Nedílnou součástí našeho volebního programu je i vyrovnaný rozpočet městské části. Pro to, aby byl vyrovnaný a nejlépe ziskový, je potřeba důsledně zachovat či dokonce navyšovat příjmy, které jsou tvořeny dotacemi, výnosy daňovými či místními poplatky tak, aby tyto příjmy důsledně pokryly běžné výdaje výkonu státní správy a samosprávy Prahy 3. Na investice do veřejných prostranství či regenerace panelových domů můžou být použity příjmy z privatizace bytového fondu, které by však v žádném případě neměly sloužit na látání děr v rozpočtu běžných výdajů městské části. Privatizace nesmí být oddalována a deformována novými požadavky politické reprezentace městské části. Budeme prosazovat prodej nepotřebného majetku např. elektronickými aukcemi. Samozřejmostí je plně využívat všech dostupných grantů a dotačních programů EU. Na závěr tohoto příspěvku bychom Vás chtěli požádat za náš TÝM, milí spoluobčané - voliči, abyste přišli volit v co největším počtu a moudře rozhodli svými hlasy o budoucnosti našeho Žižkova a Vinohrad. Pro letošní volby jsme si vylosovali volební číslo 1. To je pro nás velmi symbolické a také zavazující, proto Vám předem děkujeme za podporu našich kandidátů.

Už víte koho volit?

Malé politické strany nebo různá občanská sdružení či iniciativy to mají ve volbách vždy podstatně složitější oproti zavedeným politickým stranám, které mají známé tváře, finance, zázemí a sekretariáty. Tito “velcí hráči” usnadňují kampaně i v menších městech a městských částech. Vždy jim to nahrává k úspěchu, ALE! Musí se volič opravdu a jedině řídit pouze dojmem, že ten „známý“ obličej z TV obrazovky je tím, který ručí za své ovečky i na nižších úrovních, víme vůbec o těch, kteří se náhle vyrojili na kandidátkách „velkých hráčů“, co jsou zač, jaké mají životní a pracovní zkušenosti, co si oni sami myslí, zdali jsou schopni řídit cokoliv? To je těžká, přetěžká otázka, a proto zkusme se ještě předtím, než vhodíme svůj hlasovací lístek do urny zamyslet. Možná, že se nám najednou rozsvítí a po té, na základě prostého selského úsudku, zvolíme TOHO, co již něco dokázal, TOHO, kterého jsme viděli a i osobně poznali, TOHO, který se za žádnou známou tvář nemusí schovávat, TOHO, který má vždy lidský přístup k ostatním , TOHO, který nelže, TOHO, který nezpychnul v záři reflektorů… Prostě volme takového, kterého známe, který již něco dokázal a kterému můžete věřit, že to, co nám slíbí, že skutečně dokáže splnit. Naši nezávislí kandidáti jsou tu pro Vás. Děkujeme.