VYROVNANÝ ROZPOČET = PROSPERUJÍCÍ OBEC

Programovou prioritou Volby pro město je vyrovnaný rozpočet, tak aby nedocházelo k zadlužení obce tím, že na běžné výdaje obce (údržbu) jsou používány příjmy z privatizace bytového fondu. Třetina těchto prostředků by mohla být využita na investice. Zvýšíme další příjmy obce prodejem nadbytečného majetku, pronajímáním nevyužitých komerčních prostor. I nadále budeme podporovat činnosti mateřských akciových společností, jako jsou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., a Správy zbytkového majetku Praha 3 a.s. Praha 3 má k dispozici na 300 volných bytů, které je sice třeba zrekonstruovat, ale přesto je to 300 bytů, je možné efektivně využít a dát šanci např. mladým rodinám s dětmi, novým učitelům do našich škol, ale také např. strážníkům městské policie. Ráda bych pokračovala s realizací našeho plánu efektivního využívání obecního majetku a výhodně pronajímat nebytové prostory, kterých má naše městská část také dost. S tím souvisí i snaha usnadnit život našim drobným podnikatelům a živnostníkům, a to především v nesmyslné administrativní zátěži. Nemohu zapomenout ani na naše chodníky a cesty v parcích, tady bychom měli vytvořit finanční zálohu pro naší akciovou společnost SZM, která má na starosti majetek městské části. Její oddělení pro údržbu zeleně tyto „malé“ opravy může velmi operativně zajistit vlastními silami, a bez čekání na opravu od Technické správy komunikací hlavního města.

Ing. Gabriela Nováková