Lidští kandidáti

Ráda bych se zmínila o člověku, kterého si nesmírně vážím, jak po profesní, tak lidské stránce. Přesto, že MUDr. Anna Jungwirthová, primářka Sanatoria sv. Anny je profesně velmi vytížená, vím o ní, že je to žena nesmírně empatická, plná elánu, nadšení a zápalu pro dobrou věc. Nejen že je špičkovým odborníkem ve svém oboru, ale současně to je u lékaře velmi důležité a bohužel ne vždy samozřejmé, dokáže s pacienty taktně hovořit o jejich problémech, umí vždy pomoci, poradit a dodat naději, což je samo o sobě lékem více než povzbudivým. Navíc má v hlavě úžasné plány. Například vybudovat zařízení pro seniory nebo pro matky samoživitelky s potřebou sociální péče. To však při sebevětším zápalu pro dobrou věc nemůže zvládnout sama. Proto potřebuje, aby jí v tomto směru pomohla veřejná instituce, tedy Praha 3. Velmi důležitou součástí jejího ušlechtilého záměru je snaha rozmísťovat lidi s Alzheimerovou nemocí či lidi opuštěné nebo imobilní do lůžkových zařízení nebo stacionářů. Vím o ní, že práce má nad hlavu, ale přesto myslí i na druhé. A je velmi chvályhodné, že v dnešní tak trochu odlidštěné době existuje člověk, který je ochoten, byť na úkor svého času a volna, angažovat se s obrovským zápalem v záležitostech veřejných ve sféře sociální a zdravotní. Kdybych bydlela na Praze 3, můj hlas by jednoznačně patřil paní doktorce Jungwirthové.

Saskia Burešová

Pracovití Lidé

S podzimem přišla změna počasí, venkovní teploty již nejsou tak vysoké, přestali se nám v horku rosit čela potem a změnila se i celková společenská atmosféra. Z billboardů, z novin regionálních i celostátních, elektronicky i z tisku jsme začali vnímat přípravy na volby komunální i senátní. Nasáváme předvolební hesla, nápady, krásná slova, komentáře, plány a hlavně sliby…. Při výběru a čtení velkého množství programů a slibů jednotlivých uskupení se nám opět může rosit čelo. Na postech kandidátů jednotlivých stran a sdružení nacházíme různá jména. Mě upoutalo jméno paní doktorky Anny Jungwirthové. Překvapilo mě to, protože ji dobře znám a vím, jak moc času tráví v práci. V Sanatoriu svaté Anny na Praze 3 operuji své klienty plastické chirurgie již 15 let, s paní doktorkou spolupracuji. Denně vykonává svou lékařskou profesi od časných ranních do pozdních večerních hodin, často vzájemně řešíme medicínské otázky společných pacientů. Kromě své lékařské praxe vede provoz velkého soukromého zdravotnického pracoviště s celou rozsáhlou administrativní, smluvní, ekonomickou, personální agendou. Na mé maily odpovídá pozdě v noci. Nikdy ji nevidím sedět a jen tak povídat. Provozní věci řeší rychle, kontinuálně, s rozvahou, pokorou a klidem. Využívá každou minutu dne. U mnohých záměrů a slibů z propagačních letáků cítím prázdná slova, provolání, spíše přání, co by se mělo udělat. U paní doktorky Jungwirthové vidím pracovitost, píli a reálné plody dlouholeté práce jdou za ní. Na moji otázku, jak chce veřejnou práci v případěKandidáti Volby pro město - nezávislí kandidáti pro komunální volby 2018 na Praze 3 zvolení stihnout, mi odpověděla, že na to nebude sama, má zájem pracovat na konkrétních projektech v oblasti sociální a zdravotní, protože tyto problémy řeší prakticky denně. Při její pracovitosti, píli, důkladnosti, trpělivosti a zodpovědnosti vím, že to má rozmyšlené. Paní doktorce rozumím, charitativním projektům se věnuji i já. Podporuji ji, držím jí palce a pokud budu umět pomoct, rád přiložím ruku k dílu také.

MUDr. Tomáš Doležal

Podporuji Profesionály

S paní doktorkou Annou Jungwirthovou jsem se seznámil v její ordinaci, jako mnoho jiných pacientů, kterým pomohla. Od prvního setkání jsem obdivoval její houževnatost, obětavost a dokonalé ovládání profese, kterou má ráda a kterou vykonává s laskavým úsměvem. Byla to paní doktorka Jungwirthová, která trvala na mém vyšetření v IKEMu, kde mi bylo nakonec transplantováno nové srdce. Nebýt jejího komplexního profesionálního přístupu a iniciativy při mých, dle mého názoru zdánlivě nezávažných zdravotních potížích, možná dnes bych už nepsal tyto řádky. Je člověk, který nemá jen vize, ale i schopnost realizovat je. Stačí se podívat na Sanatorium Svaté Anny, které spoluiniciovala, vybudovala a vytvořila z něho potřebné centrum pomoci pro pacienty a obyvatele Prahy. I toto je záruka a důkaz toho, že pro lidi je schopna a ochotna dělat i zázraky. Její kandidaturu jako nezávislého kandidáta, do komunálních voleb na Praze 3, za Volbu pro město, plně podporuji. A myslím si, že Praha 3 získá do zastupitelstva člověka, který se bude plně věnovat zájmům občanů.

Prof. Juraj Jakubisko

Rád bych opět podpořil kandidáty

Čím se liší od ostatních? Nejsou to profesionální politici, všechny je znám. Projekty chtějí prosazovat s plnou odpovědností, se zdravým selským rozumem, který bohužel často chybí. Cíl mají jediný: spokojenost občanů. Byl by to i můj cíl. Na Praze 3 jsem žil 62 let. Již zde nebydlím, ale denně se zde pohybuji, mám zde ordinaci a většinu pacientů.

MUDr. René Brixí