Vím, že naši voliči jsou zkušení a moudří lidé, a proto Vám nebudu slibovat hodinky s vodotryskem

Vážení spoluobčané městské části Praha 3, Žižkované i Vinohraďáci. Přiblížil se termín komunálních voleb. A tak mi dovolte, abych vám přiblížil, proč opětně kandiduji. Nemám žádné politické ambice. Být starostou? Nikoliv. Senát? Nikoliv na druhou. Parlament: Nikoliv na třetí. Ale jako člověk žijící i pracující na Praze 3, znalý trampot, která sužují mé sousedy, kamarády a pacienty bych si přál mít svůj prst na pulzu doby. Jako doposud. Být zastupitelem, který může podpořit dobré projekty a brzdit ty, které jsou na prvý pohled nereálné, až k absurditě (Také jich pár bylo) Podařilo se mi splnit svůj slib a vytvořit službu „Ombudsmana pro seniory“, můj jediný slib do minulých voleb. A to, jak je využíván, jakož i to, jak je kopírován jinými regiony, mne naplňuje pocitem splnění dobrého cíle. A tak vám nyní dávám jediný slib: žádné hodinky s vodotryskem do každé rodiny či jiné výkřiky ve stylu „Vlk také sliboval…“. I nadále se budu snažit být moudrým, prostě jen lidsky moudrým. Ani to mi nedává garanci toho, že budu absolutně bezchybným. Ale má blížící se 60 dekáda věku, bílý vous, a hlavně každodenní kontakt s lidmi, opravdovými lidmi, ať již v ordinaci nebo na každodenních pochůzkách po naší krásné Praze 3 s pejskem mi snad dávají jistý potenciál k tomu, abych byl nadále užitečným. Dobrý lékař má mít přesah i do oblasti sociální, snad se mi bude dařit tuto ideu realizovat na naší městské části. Kráčejme všichni jen po měkkých pěšinách, nikoliv pak po stezkách drsných a kamenitých. Vše dobré.

MUDr. Miroslav Procházka

Musíte se na ulici cítit stejně bezpečně jako já ve své ordinaci

Při procházkách se svým pejskem jsem často dotazován na bezpečnostní opatření u nás na Trojce. Již v minulém volebním období náš TÝM kandidátů připravil na základě ankety mezi našimi spoluobčany poměrně obsáhlý návrh opatření, který jsme shrnuli do našeho programu “Deset bodů pro Trojku”. Ale přesto rád připomenu zásadní body našeho bezpečnostního programu.
1. Navýšíme počty strážníků městské policie, i přes tabulkové počty (více jak 120 strážníků)
2. Rozšíříme kamerový systém o další kamery na problematická místa jako jsou ZŠ, MŠ, pošty, zdravotnická zařízení a před úřední budovy
3. Osvětlíme přechody pro chodce a instalujeme blikací pruhy
4. Rozšíříme řady terénních pracovníků, kteří budou v každodenním kontaktu s lidmi bez přístřeší a drogově závislími

MUDr. Miroslav Procházka