NECHCEME BÝT MIMO HRU, A PROTO JSEM SE OPĚT ZAPOJIL DO VOLEB

Jako člen neziskové Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, která patří do skupiny zdravotně postižených občanů, mám zájem o zapojování těchto občanů v co největší míře do běžného života se všemi právy a tím pomáhat při zajišťování jejich důstojných sociálních podmínek. V naší org. nevidomých a slabozrakých na Praze 3 s více jak dvou set člennou základnou se setkáváme s různými životními problémy občanů, které se snažíme pomáhat řešit. Jsme přesvědčeni, že je v městské části Prahy 3 dost oblastí, ve kterých je potřeba ze strany institucí věnovat větší a citlivější přístup zdravotně postiženým a seniorům. Je třeba např. věnovat větší pozornost bezpečnosti v našich ulicích a tím i těmto zdravotně postiženým, kteří jsou často okrádáni o své důchody a úspory a nejsou na ulici v bezpečí pro svou snadnou zranitelnost. Pozornost se musí věnovat i větší čistotě na ulicích jak v okolí odpadních kontejnerů, označování výkopů a stavebních prací, tak i důslednost kontroly "pejskařů" atd.

Josef Skalník, místopředseda SONS Praha