NÁS ŽIVNOSTNÍKY TRÁPÍ PŘEBUJELÁ ADMINISTRATIVA, TO SE MUSÍ ZMĚNIT!

Na Žižkově žiji od roku 1967. V začátcích jsem pracoval 21 let jako vedoucí dopravního oddělení pro vodohospodářskou organizaci Středočeského kraje . Po roce 1989 jsem se rozhodl pro podnikání jako OSVČ v autoopravárenství. Dnes je to již 28 let co v tomto oboru pracuji právě v lokalitě Žižkova. Za tuto dobu jsem se ve své profesi potkal s mnoha lidmi, se kterými jsem vedl řadu dialogů a utvářel si svůj názor na životní podmínky a též podmínky pro podnikání v naší části Prahy. Je mnoho oblastí, na které by byla potřeba zaměřit pozornost. Například dopravní infrastruktura, parkování rezidentů městské části a jejich návštěv , dopravní obslužnost atd. Také v oblasti čistoty města je mnoho možností ke zkvalitňování. V oblasti bezpečnosti v ulicích města je také stále co řešit a vylepšovat. Zdravotnictví má též své problémy, ale to bych zacházel již příliš hluboko do oblasti svých spolukandidátů. Jsem přesvědčen , že společnou silou můžeme prosadit řadu dobrých věcí , které mohou přispět ke zpříjemnění a zkvalitnění života obyvatel v oblasti Prahy 3 a následně tím i všem Pražanům.

Josef Veselák, živnostník